İpek Böceğinden Dokuma Tezgahına-İPEK ELLER


Açıklama: Alanya Belediyesi,“İpek Böceğinden Dokuma Tezgahına-İPEK ELLER” Eğitim Projesi Yöresel Alanya İpek Dokuma Kursu’nu 23 Ocak’ta başlatıyor
Kategori: Kültür
Eklenme Tarihi: 12 Ocak 2012
Geçerli Tarih: 03 Ekim 2022, 05:41
Site: ALANYA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ
URL: http://aldosk.org.tr/haber_detay.asp?haberID=159


Alanya Belediyesi,“İpek Böceğinden Dokuma Tezgahına-İPEK ELLER” Eğitim Projesi Yöresel Alanya İpek Dokuma Kursu’nu 23 Ocak’ta başlatıyor. 11 Mayıs’a kadar sürecek kursta, kursiyerlere ipek böceğinin koza aşamasından dokuma tezgahına girinceye kadarki süreci öğretilecek ve elde edilen ipekler dokunacak.

Alanya’nın tarihi ve kültürel bir değeri hatta simgelerinden birisi olan ipek dokumacılığının geleneksel dokusunun korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla düzenlenen kurslarda aynı zamanda, geleneksel ipek dokumacılığı alanında kadınlara yeni istihdam olanakları yaratarak kadın istihdamının gelişmesine de katkıda bulunulacak.


Ülkemizde 1500 yıllık bir geçmişe sahip olan ipekböcekçiliği, ekonomik ve sosyal nedenlerle zaman zaman krizli dönemler geçirse de, geleneksel olma özelliği nedeniyle tüm ülke bazında genellikle çiftçi ailelerinin vazgeçemediği bir üretim kolu olmaya devam ederek günümüze kadar gelmiştir. Antalya (Alanya ve Gazipaşa ilçeleri) bu alanda yurdumuzdaki önde gelen 8 ilden bir tanesi olmasının yanı sıra, iklim özellikleri ve coğrafi konumu gereği en erken ürünün alındığı bölge olarak pastada önemli bir paya sahip olmaktadır. Bu nedenle ipek dokumacılığı konusunda da en uzun geçmişe sahip yerlerden bir tanesi olma özelliğini taşımaktadır.


Bugün Türkiye’de 500 binin üzerinde kişi geçimini ipek böcekçiliği ve ipekle yapılan ürünlerin üretiminden elde etmektedir. Hiç küçümsenmeyecek bu nüfus oranına rağmen üretilen ipeğin birçoğu ne yazık ki artık ihracata gönderilmektedir. Çünkü ipek lüks bir tekstil hammaddesidir. Ancak, ham ipek ihracatından ziyade, ipeğe katma değer katılarak, çok daha değerli kılınarak, hem topluma (özellikle varlıklı kesime) hem de kente gelen turistlere hitap edecek şekilde üretilen ürünlerin satışı ile ekonomiye daha fazla fayda sağlanacağı da açıktır.


Kurslar Çarşı Mahallesi Akça Sokak 8 Numaradaki Alanya Belediyesi’ne ait Hanımeller 2 atölyesinde verilecektir. Kurs başvuruları Kızılkule yanındaki Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Başvurular başlamıştır. Tel: 0242 511 12 98