ALANYA KALESİ TELEFERİK PROJESİ


Açıklama: UNESCO Dünya Kültür Mirası adayı tarihi Alanya Kalesi’nin trafik ulaşım ağının iyileştirilmesi için Alanya Belediyesi tarafından Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na yapılan yürüyen bant ve teleferik önerisi Kurul tarafından kabul edildi.
Kategori: Haberler
Eklenme Tarihi: 14 Ocak 2012
Geçerli Tarih: 20 Nisan 2024, 09:12
Site: ALANYA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ
URL: http://aldosk.org.tr/haber_detay.asp?haberID=160


UNESCO Dünya Kültür Mirası adayı tarihi Alanya Kalesi’nin trafik ulaşım ağının iyileştirilmesi için Alanya Belediyesi tarafından Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na yapılan yürüyen bant ve teleferik önerisi Kurul tarafından kabul edildi.

Koruma Kurulunun 26 Aralık 2011 tarihinde Alanya’da yaptığı toplantıda, Damlataş ile Ehmedek arasındaki önerilen alanda, teleferik ile yürüyen bant ve merdiven hattının gösterildiği 1/2000 ölçekli öneri avan projesinin, alanın doğal sit statüsü de dikkate alınarak prensip olarak uygun bulunarak; teleferik ile yürüyen bant ve merdivene ilişkin uygulama ve detay projelerinin yaya ulaşım güzergahı ile birlikte hazırlanarak Kurul’a getirilmesine karar verildi.

Kurul Kararı:
Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I. Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanında, Alanya Kalesi trafik ulaşım ağının iyileştirilmesi amacıyla yürüyen bant ve teleferik önerilerinin kurulda değerlendirilmesine ilişkin, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2007 tarih ve 1923 sayılı kararı ile Alanya Belediye Başkanlığının 15.12.2011 tarih ve 2573 sayılı yazısı 23.12.2011 tarih ve 2635 sayılı yazı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, alan kurul üyelerince yerinde incelendi; yapılan görüşmeler sonucunda;


Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I. Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanında, Alanya Kalesi trafik ulaşım ağının iyileştirilmesi amacıyla, Alanya Belediyesince önerilen ve Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.09.2007 tarih ve 1923 sayılı kararı ile, özellikle alanın fiziksel durumuyla ilgili bir takım araştırmaların yapılmasının istendiği “Meyilli Tren Projesi”den, tren yayı güzergahı olarak düşünülen alanda kaya düşme riskinin çok yüksek olduğu ve bu durumun engellenmesi için kaya kütlelerinin çeşitli malzemeler ile desteklenmesi veya bir örtü ile düşmesinin engellenmesi gerektiğine ilişkin zemin etüt raporunun bulunduğu, bu durumun Kalenin batı silüetini etkileyeceği ve tren ray güzergahının problemlere neden olacağı düşüncesiyle vaz geçildiği ve farklı ulaşım alternatifleri konusunda çalışıldığının Kurulumuza sunulan belgelerden ve Belediye temsilcisi açıklamalarından anlaşıldığına;


Bu bağlamda Damlataş ile Ehmedek arasında önerilen, teleferik ile yürüyen bant ve merdiven hattının gösterildiği 1/2000 ölçekli öneri avan projenin, alanın doğal sit statüsü de dikkate alınarak prensip olarak uygun bulunduğuna; teleferik ile yürüyen bant ve merdivene ilişkin uygulama ve detay projelerinin yaya ulaşım güzergahı ile birlikte hazırlanarak Kurulumuza getirilmesine karar verildi.